anyuciknakútba igazítunkletöltésállati közösségbloggerolvasni jó!
Egyéni keresés
hirdetés

A Ham­bur­ger Bahn­hof Ber­lin e­gyik leg­ré­geb­bi pá­lya­ud­va­ra, az e­gyet­len a­mi fenn­ma­radt a k­lasszi­ciz­mus ko­rá­ból. Az épü­let F­ried­rich Ne­u­ha­us ter­ve­i sze­rint é­pült 1846/47-­ben. Már 1884 ó­ta nem vas­út­ál­lo­más: sze­re­pét a Lehr­ter Bahn­hof vet­te át .